Daň a pojištění podle pracovních poměrů v roce 2015


Chování jednotlivých pracovních poměrů

Název pracovního poměru Malý rozsah Daň z příjmů Soc.pojištění Zdrav.pojištění
    15% ze superhrubé mzdy
(+7% solidání daň)
Firma: 25%
Zaměstnanec: 6,5%
Firma: 9%
Zaměstnanec: 4,5%
Hlavní pracovní poměr NE ANO ANO ANO
Další pracovní poměr A/N ANO MR a <2500-NE
jinak ANO
MR a <2500-NE
jinak ANO 1)
Dohoda o prac.činnosti A/N ANO MR a <2500-NE
jinak ANO
<2500-NE
jinak ANO 2)
Dohoda o provedení práce NE srážková
nad 10.000Kč-záloha
NE
nad 10.000Kč-ANO
NE
nad 10.000Kč-ANO
Neuvolněná funkce NE ANO NE ANO
Student na praxi NE NE §6(9) l) NE NE
Smluvní a zahraniční NE ANO záleží na případu záleží na případu
Jednatel A/N ANO MR a <2500-NE
jinak ANO
ANO

MR - zatrženo zaměstnání malého rozsahu
1) Označení MR chápeme jako "občas a nepravidelně" dle § 5 a) odst. 4
2) Dle § 5 a) odst. 6 (bez ohledu na označení - zaměstnání malého rozsahu)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY K 1.1. 2015:
Solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7% z příjmu (ne superhrubý!) přesahujícího 106.444,- Kč.
Srážková daň 15% jen u DPP a autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize s příjmem nepřesahujícím 10.000Kč v měsíci.
Srážkovou daň si může poplatník uplatnit ve svém přiznání k DP FO.
Zdravotního pojištění nadále bez stropu.
Maximální vyměřovací základ u SP stanoven na 1.277.328,- Kč / rok.
Zvýšení měsíční minimální mzdy na 9.200,- Kč.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY K 1.1. 2014:
Solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7% z příjmu (ne superhrubý!) přesahujícího 103.768,- Kč.
Srážková daň 15% je možná jen u DPP a autorů s příjmem nepřesahujícím 10.000Kč v měsíci.
Srážkovou daň si může poplatník uplatnit ve svém přiznání k DP FO.
Zdravotního pojištění nadále bez stropu.
Maximální vyměřovací základ u SP stanoven na 1.245.216,- Kč / rok.
Pokračuje důchodové spoření - tzv. II. pilíř důchodové reformy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY K 1.1. 2013:
Solidární zvýšení daně u zálohy ve výši 7% z příjmu (ne superhrubý!) přesahujícího 103.536,- Kč.
Zrušení stropu u zdravotního pojištění.
Maximální vyměřovací základ u SP stanoven na 1.242.432,- Kč / rok.
Zavedena možnost důchodového spoření - tzv. II. pilíř důchodové reformy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY K 1.1. 2012:
Hranice pro zaměstnání "malého rozsahu" byla zvýšena z 2000Kč na 2500Kč
U dohod o oprevedení práce nad 10.000Kč se platí sociální a zdravotní pojištění.
Jednatelé a členové statutárních orgánů jsou nemocensky a důchodově pojištění (platí SP)