Výpočet vyměřovacího základu a náhrady mzdy

(2015)


Zadejte - hodinový průměr:  
Zadejte - počet hodin náhrady:  Hodinový průměr: 0,00 
Počet hodin náhrady: 56,00 
 
Přepočet denních vyměřovacích základů na hodinové:
1. redukční hranice: 888 x 0,175 = 155,40
2. redukční hranice: 1331 x 0,175 = 232,93
3. redukční hranice: 2662 x 0,175 = 465,85
 
Výpočet redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV):
Dílčí RPHV do 1.red.hranice: 0,00 90% = 0,000
Dílčí RPHV do 2.red.hranice: 0,00 60% = 0,000
Dílčí RPHV do 3.red.hranice: 0,00 30% = 0,000
Celkem: 0,000
Redukovaný průměrný hodinový výdělek: 0,000
 
Náhrada: 0,00 56 hod. x 60% = 0,00